Subalansuotas

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Gana didelė

Subalansuoto investavimo  portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 40 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones ir iki 60 proc.  į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems grąžos ir rizikos balanso - su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.

 

Vertė 1.3091EUR 1655888400
Pokytis 7.66% 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0.34 %
1 mėnuo 3.46 %
1 metai 10.59 %
3 metai 2.99 %
Nuo metų pradžios: 14.77 %
Per nurodytą laikotarpį: 7.66 %

Investavimo portfelio strategija