Rizikinis gyvybės draudimas

Tai rizikiniai gyvybės draudimai, skirti šeimoms, kurios turi finansinių įsipareigojimų ir siekia užsitikrinti finansinę apsaugą nelaimės atveju ar susirgus ir patekus į ligoninę. Periodinės draudimo įmokos neskiriamos investavimui ir kaupimui, todėl didesnę draudimo apsaugą galite užtikrinti mažesne įmoka.

Rizikinis
Individualus rizikinis gyvybės draudimas
Garantija šeimai